Brukerstøtte og Tjenester

Support Portal Icon

Brukerstøtteportal

Som kunde logger du deg inn her og får oversikt over registrerte brukerstøttesaker, og over gjennomførte kurs. Du kan selv skrive ut dine kursbevis ved behov.

User Forum

Opplæringsportal

Opplæringsportal som viser oversikt over alle kurs.

Her kan du også enkelt melde deg på nye kurs.

System Requirements Icon

Minimum Systemkrav

Her finner du informasjon om krav til maskinvare og anbefalinger i forhold til dette.

Latest Release Icon

Informasjon om Siste Versjon

Hva er nytt i siste versjon av programvaren

Release History Icon

Versjonshistorikk

Her kan du se hva som ble gitt ut i hver versjon.

Latest Release Icon

Informasjon om siste versjon

Her finner du informasjon om hva som er nytt i siste versjon.

EDGECAM Consultancy

Konsulenttjenenster

Jærtek CAM Support Team er forpliktet til å gi best mulig støtte til våre kunder. Det er vårt mål å maksimere din Edgecam investering ved å levere best mulig support og konsulentbistand. Dine forespørsler om støtte skal effektueres effektivt og korrekt, og vi vil hele tiden forbedre servicenivået vårt.