Videregående skoler / Fagskoler / Universiteter

Edgecam er et markedsledende dataassistert produksjon (CAM) system for programmering av deler som skal maskineres i CNC maskiner. Med enestående brukervennlighet og sofistikert verktøybane-generering, er Edgecam det eneste CAM systemet som trengs for Fresing, Dreiing, Mill-Turn maskinering og Wire (Tråderodering).

Edgecam levert av Jærtek CAM gir undervisningsinstitusjoner en enestående mulighet til å bli kjent med det foretrukne verktøyet i industrien. Gjennom rimelige årsavtaler får skolens klasserom og elevenes private PC`er tilgang til Edgecam. Enkelt og intuitivt brukergrensesnitt innbyr til en bratt lærekurve, og elevene kan på kort tid presentere ferdig testet NC - program klart for kjøring i CNC-maskinen.

Edgecam tilbyr skolen mulighet til å lære elevene fremtidens teknologi. Det skaper vinn / vinn situasjon mellom skolen, elever og industrien.

Last ned og installer Edgecam fritt på skole eller private pc-er. En god løsning for de som ikke vil slippe inn elevene/studentene i skolens nettverk.

Da velger vi Edgecam «homework» modus. Dette er rimelig og sikkert uten andre begrensninger enn at NC-kodene må genereres fra lisensiert Edgecam programvare. Elever/studenter kan i «homework» modus hente inn tegninger/3D modeller til Edgecam og lære hele prosessen frem til og med ferdig simulering av maskineringen. Slutt-produktet ISO/EIA–kodene (G-kodene) genereres fra den lisensierte Edgecam programvaren.

Skolen kan leie en enkel lisens, på årsbasis fra Jærtek, som gjør det mulig for brukerne å ta inn sine arbeidsfiler til den pc-en som har Edgecam lisens. Denne pc-en kan stå utenfor nettverket og være online mot CNC-maskinene. Elevene/studentene laster bare inn arbeidsfilen som inneholder hele prosessen frem til NC-kodene skal genereres, og velger at kodene genereres og sendes over til styringen på CNC-maskinen.

Pris og link til nedlasting av Edgecam på forespørsel.

EDGECAM Production Milling Image

EDGECAM Educational Networked Class Seat

 

Edgecam Educational lisens gir adgang til alle Edgecam Ultimate lisenser, Edgecam Wire, Probing og Part Modeler. En klasseromslisens inneholder 25 brukerlisenser.

EDGECAM Turning Image

EDGECAM Turning

EDGECAM Turning gir funksjonalitet for 2-akse dreiebenk, multi-turret, sub-spindel dreie maskiner. C-, Y-og B-akse fresing og boring finner sted i det samme miljø, som gir en fullt integrert og assosiativ programmeringsløsning .

EDGECAM 3D Milling

EDGECAM 3D Milling

EDGECAM har et omfattende tilbud av avanserte 3D-sykluser som er ideelt for rask generering av optimale verktøybaner for alle overflater og solider.

EDGECAM Part Modeler

EDGECAM Part Modeler

EDGECAM Part Modeler er et kostnadseffektivt 3D-modelleringsverktøy spesielt utviklet for rask og enkel konstruksjon og / eller modifisering av solide modeller før maskinering.

EDGECAM Wire

EDGECAM Wire EDM

EDGECAM Tråderosjon er et effektivt tillegg til en programvare i verdensklasse innen fresing, dreiing, og Mill / Turn CAM-programvare løsning, som gir høyere produktivitet og økt fleksibilitet gjennom samlet leveranse fra en verdensledende CAM-leverandør. Bibliotek med ferdige postprosessorer følger installasjonen av Wire uten ekstra kostnader.

EDGECAM Postprosessor

Postprosessor til din / dine CNC-maskin(er)

Alle CAM-verktøy opererer med interne koder som kalles CL-data. Postprosessorens oppgave er å oversette fra CL-data til det kodeformatet den enkelte CNC-maskinen krever av NC-programmet. De aller fleste utdanningsinstitusjoner er best tjent med at våre fagkonsulenter lager postprosessor. Du finner mer om dette ved å følge linken.