play

Edgecam - Reload Machine

Denne videoen viser hvordan ny postprosessor installeres og hvordan denne legges inn i maskinlisten. For å få oppdatert maskininstillingene i Edgecam, må disse leses inn på nytt i gamle prosjekt. Dette gjøres med en funksjon som blir kalt "Reload Machine".

 

Instillinger som blir oppdatert ved Reload Machine

Maskingrafikk
Kinematikk
Aksevandringer og begrensninger
Verktøyveksle og Home-posisjon
 

 

Postprosessor-lokasjon

Postprosessorfilene pakkes ut til følgende katalog:
C:\Users\<USER>\Documents\Vero Software\2016.20\Edgecam\cam\Machdef
 

 

Videoen kan du se ved å klikke på Play-knappen oppe til venstre.