• EDGECAM - Maskinspesifikasjon

  • Alle CAM-verktøy opererer med interne koder som kalles CL-data. Postprosessorens oppgave er å oversette fra CL-data til det kodeformatet den enkelte CNC-maskinen krever av NC-programmet. Da det kreves omfattende innsikt i Edgecam's struktur og virkemåte, anbefaler vi at våre fagkonsulenter lager postprosessor.

    • Maskininfo  
    • Fresemaskin