K Lerøy Metallindustri AS flytter grenser!

Etter anbefaling fra en felles kontakt i subseamiljøet, valgte helseteknologiselskapet Nuhearth, K Lerøy Metallindustri As til samarbeidspartner for sitt høyteknologiske utviklingsprosjekt. Et prosjekt som de fleste bedrifter og fagfolk ville vegret seg mot.

Faglig vurdert umulig å maskinere etter de spesifikasjoner som sluttproduktet krevde. En hjertepumpe, med største diameter mindre enn en kulepenn, som skulle produseres i utfordrende materialkvalitet og med en finish som tilfredsstiller de høye kravene som kreves for å fungere i de menneskelige blodbaner.

Mulighetene til å produsere pumpen ved hjelp av ny teknologi som 3D-printing (additiv manufacturing) ble undersøkt, men denne teknologien kan foreløpig ikke tilfredsstille de strenge kravene til toleranse og overflatefinhet.
Selve dimensjonene på ferdig del krevde at kulefresen som ble benyttet ikke kunne ha større diameter enn 0,8 mm, og vi snakker om 5-akse simultanmaskinering. De dyktige medarbeiderne hos K Lerøy valgte å se dette som en faglig utfordring som de skulle mestre.
K Lerøy bruker som CAM-verktøy Edgecam levert av Jærtek på Bryne. Jærtek ble utfordret til å bidra med optimal utnyttelse av de muligheter som er tilgjengelig gjennom Edgecam. Konsulenter fra Jærtek har bidratt aktivt under fremstilling og simulering av NC-programmene som ble brukt i produksjonsprosessene. Edgecam har fokus på at ingen oppgaver er for små, og ingen for store. I dette prosjektet ble dette behørig dokumentert.


Torbjørn Refsnes fra Jærtek, som har vært delaktig i programmeringen, har følgende kommentar i forhold til oppdraget: «Det var helt klart en stor utfordring, men det er en kjensgjerning at det er slike oppdrag vi alle vokser på. I samarbeid med dyktige operatører, som disponerer det ypperste av maskinpark, makter vi sammen å gjøre det umulige mulig.»

 


Artikkelen er også omtalt i Teknisk Ukeblad og Stavanger Aftenblad

 

 

Neste