Edgecam 2017 R1 med ny kube-modul. En av 50 nyheter.

Edgecam 2017 R1 kommer med mer en 50 nyheter, med blandt annet ny modul for kube-maskinering. Denne modulen gjør det mulig å importere ferdig programmerte deler og plassere disse rundt på en kube. Det er også duket for flere nyheter både for dreiing, fresing trådgnisting og flere nye maskinkonfigurasjoner.

Med en enkel ny kube-dialog, vil brukerne kunne gjøre hele denne prosessen på en optimal måte og Edgecam vil selv slå sammen og rasjonalisere maskineringen, om dette er per verktøy eller indekseringsposisjon. Med automatisk kollisjonssjekk og mulighet for å kjøre ut NC-koden til de enkelte deler som underprogram.

Edgecams utviklingssjef, John Buehler, sier:

“Den nye kube-modulen, vil gi brukerne store tidsbesparelser når det kommer til rigging av deler som blir maskiner på kuber. Nå slipper de å måtte gjøre dette manuellle,tidkrevende arbeidet med å plassere inn delene, etablere nullpunkt og rasjonalisere prosessen for optimal effektivitet.”


Edgecams postprosessor-konfigurator, Code Wizard, kommer med flere nye maskinkonfigurerings-muligheter. Swiss-type maskiner, med flere verktøy montert på rekke og med støtte for både aksielle og radielle verktøy, er en av nyhetene. Støtte for "sliding spindle", der material mates ut fra chuck i stedet for at verktøyet beveger seg.

Edgecam har i flere år hatt støtte for probing i freser og nå kan probing også legges til for MillTurn-maskiner med B-akse. Her støttes både Renishaw og Hexagons M&H-prober. Sistnevnte kommer med alle prober ferdig definert i Edgecam Toolstore. Hele syv probe-makroer er støttet og hele probeprosessen kan simuleres  i Edgecams maskinsimulator.

Ytelsen i Edgecam 2017 R1 er ytterligere forbedret både når det kommer til håndtering av store, komplekse deler, men også måten en programmerer direkte på 3D-modellen er kraftig forbedret. Denne oppgraderingen gjør også at visning av flater og entiteter, blir forbedret. Teknologien som brukes her skjer ved bruk av nyeste OpenGL 3.3.

"Update Fixture"-kommandoen har blitt forbedret, slik at Edgecam nå automatisk kollisjonssjekker indekserings-bevegelser. Tidligere har en måttet gjøre dette manuelt ved å trekke verktøy til sikker posisjon. Både emne og fiksturer sjekkes for kollisjon.
"Rough Groove"-syklus har nå mulighet for å generere maskin-syklus, i stedet for langkode.

Håndtering av flere maskinering-operasjoner i samme fil, gjøres nå på en mye smidigere og oversiktlig måte og programmerings-dialoger med nye bilder, har blitt lagt til. 

For Edgecam Wire er det tre nyheter: Transformasjon, Fanuc-teknologistøtte og Wireframe-Feature Finder.
Transformerings-kommandoen gir nå mulighet for å kopiere, rotere og speile maskineringsbaner. Denne vil også kunne kjøre ut de enkelte delene som underprogram.

Auto-stock ved åpning av simulator gjøres nå automatisk, om ønskelig. Det vil si at om det ikke er definert emne, vil Edgecam automatisk bruke design-del som stock. Dette gir også store tidsbesparelser om en kun skal probe delen eller om det er finmaskinering av del, uten emne, som er nødvendig.

Profiling-syklus har fått flere oppdateringer som "Increment Stand Off", "Suppress Helical Passes" og ny "Cut By Offset"-funksjonalitet.

"Workflow and Planning Board" har fått flere oppdateringer som gjør at maskinering ved bruk av strategier er mye raskere. Auto-programemring støtter også maskinering på Sub-spindel, med automatisk overføring av del mellom spindler. Brotsjing kan også utføres via auto-programmering. Eneste en må gjøre, er å merke for dette på hull-featuren. Ny "Use Current Tool"-funskjon på "Machine Feature"-dialogen, vil nå bruke verktøet som allerede er aktivt i verktøy-spindel.

Auto Toolchange. Det er ikke lenger nødvendig å programmere "Toolchange" før verktøybytte. Dette gjøres nå automatisk av Edgecam om dette ikke allerede er lagt inn manuelt. Dette gjelder også "Rapid To Home".
Setup Browser har fått ny "Sessions"-fane. Dette for å kunne gi mulighet til å angi material, nullpunkt og plassering per del. 

"Dynamic CPL"-markør for dreiing, har nå mulighet for å rotere, panorere og posisjonere delen.

"Mating Location" for CPL har blitt lagt til, slik at en nå kan definere om nullpunkt er et arbeidsnullpunkt, eller et nullpunkt som skal brukes for plassering av del, ved innsetting av nye komponenter. 
 

Lykke til med Edgecam 2017 R1

 

 

Forrige  |  Neste