Edgecam 2015 R1 - Nyheter

Den raske utviklingen av Edgecam Workflow har resultert i over 50 nye og forbedrede funksjoner i den siste versjonen.

Waveform dreiing, fleroperasjonsstøtte, ribbon bar og ytterlige oppdateringer av brukergrensesnittet, samt implementering av ny Wire EDM (trådgnist), betyr at Edgecam 2015 R1, fra Vero Software, fortsetter å være en "Game Changer" i et globalt marked med presset økonomi.
 

Nye og forbedrede funksjonaliteter tilgjengelig i Edgecam 2015 R1:

Rough Waveform Dreiing

Basert på den meget suksessfulle waveform-teknologien, introduseres en helt ny Rough Waveform Turning-syklus i Edgecam 2015 R1. Verktøybane generert med denne syklusen, sørger for konstant verktøybelastning som resulterer i at skjærehastigheter kan økes betraktelig. Dette gir samtidig som bieffekt at levetiden på verktøy forlenges betraktelig og i flere tilfeller mangedobles. En annen vesentlig bieffekt er roligere maskineringsmiljø som resultat av mindre maskinbelastning.
I likhet med andre dreiiesykluser, er denne utviklet med full kontroll over råemne. Noe som gjør at luftkjøring elimineres.
 

Fleroperasjonstøtte

Den nye versjonen kommer også med full støtte for flere operasjoner for både fresing og dreiing. Dette betyr at både design, emne og fiksturer, kan overføres suksessivt til ny maskineringssekvens. Denne forbedringen gjør at alle operasjoner for en jobb, det være seg fresing, dreiing eller trådgnisting, kan samles i et CAM-prosjekt. Og selvfølgelig er denne funksjonaliteten tilgjengelig på en slik måte at CAM-prosjektet forblir assosiativt med CAD-filen, og vil bli dynamisk oppdatert ved ny revisjon av 3D-modellen. 

Ribbon Bar Tilpasninger

Alle tilpasninger av brukergrensesnittet kan nå lagres som et "menyoppsett". Dette kan eksporteres til andre Edgecam installasjoner og rulles ut i nettverks-miljø. Brukere kan sette opp sitt individuelle oppsett, med sine foretrukne kommandoer. Også egne makroer.

Edgecam Workflow Solids (EWS)

Mange nye kommandoer er lagt til i Edgecam sin integrerte modelleringsprogramvare. DXF og DWG-filer kan nå importeres for å akselerere designprosessen. Invendige og utvendige gjenger kan genereres via EWS. En rekke tidsbesparende kommandoer har blitt inntrodusert, for eksempel kopiering og flytting av prosedyrer og muligheten til å lage sirkulære arbeidsplan.

Wire EDM (trådgnist)

Wire EDM  er nå tilgjengelig som en del av Workflow grensesnittet og Edgecam 2015 R1 tilbyr full maskinsimulering av eroderingen og med "cross-section" visning.

Dreiing i fresemaskiner

En ny maskinkonfigurasjon har blitt implementert som gjør det mulig å dreiie i en fresemaskin. Med presis kodegenerering i tillegg til full maskinsimulering.
 

Direkte plukking av flater på 3D-Modellen

Parallel Lace, Constant Cusp, Rest Finishing og Pencil Mill sykluser har alle blir forbedret til å støtte "direct picking", noe som betyr individuell plukking direkte uten behov for å lage tilleggsgeometri og avgrensninger. Hele 3D-modellen er kontrollert av systemet.

Ny graveringssyklus

Den nye maskineringssyklusen "Engraving Cycle" tillater gravering av avanserte geometrier. Ved bruk av direkte plukking på 3D-modellen og fire forskjellige maskineringsstrategier. Fortsatt assosiativt med 3D-modell.

Maskineringsrekkefølge i Profiling og Roughing

En "Optimise Path"-funksjon har blitt lagt til i både roughing og finishing-sykluser, hvilket gir større kontroll over verktøybanen. Spesiellt kan brukere spare bortkastede verktøybaner på å velge rekkefølgen på regioner som skal maskineres.
 

 

“With the multiple setup support, waveform for turning, engraving, direct picking of surfaces and Wire EDM, there’s something for everyone in Edgecam 2015 R1.” - sitat Raf Lobato

 

Forrige  |  Neste