NO_ropert

Fremtiden er tilgjengelig!

En ny applikasjon fra markedslederen Edgecam software som er spesielt designet til produksjonsbedrifter for å redusere kostnader, øke kvaliteten og gi kortere ledetider.

Kjent som Workflow. Brukeren vil kunne legge på verktøybaner i løpet av sekunder.

Workflow forstår delens topografi og finner derfor selv ut hvilket produksjonsmiljø som skal benyttes.

Workflow har innebygget verktøy som henter inn og posisjonerer komponenten, velger produksjonsmetode og egnede maskiner, og legger til brukerdefinert emne fra en database, importerer fiksturer, velger maskin og verktøyoppsett, og administrerer strategier for å automatisere produksjonen. På hvert trinn velger eller foreslår Workflow de beste løsningene. Imidlertid kan brukeren enkelt overstyre beslutninger, og har om nødvendig fleksibilitet til å endre hele prosessen.

To Workflow webinarer som viste nøyaktig hva hver fase gjør, ble fulgt av rundt 1000 Edgecam brukere globalt.

Fil: Full tilpasning til Microsoft Office 2010 gjør at brukerne effektivt administrerer filer og mapper.

Set-Up: Posisjonerer nullpunktet dynamisk, og legger til emne og fiksturer gjennom den interaktive funksjonen for automatisk emne og fikstur valg.

Features: Bruker Edgecam`s kraftfulle automatiske «features finder» til å finne mange av de elementene i modellen som skal maskineres. Det skjer i løpet av sekunder.

Maskinering: De foreslåtte maskinerings-sekvensene kan enkelt flyttes og/eller endres i rekkefølge ved å dra og slippe (drag and drop).

NC Kode: Verktøybanene verifiseres gjennom full maskinsimulering som sjekker for kollisjoner og mål og grenseverdier for aksebevegelser. Verktøyvalgene kan gjennomgås og redigeres før NC - koden genereres som slutten på en fem punkts arbeidsflyt prosess.

Fem trinn fra modell til ferdig testet NC – program

1.     Hente inn og posisjonere delen? Helt automatisk. Tidligere måtte brukeren manuelt velge miljø (fresing eller dreiing) og bruke tradisjonelle kommandoer for å sette nullpunkt.

2.     Velge produksjonsmetode og egnede verktøymaskiner? Brukeren blir presentert en liste over passende maskiner basert på komponentens geometri, og tilbys valg som sikrer at maskinens grenser for aksebevegelser er ivaretatt.

3.     Legge til brukerdefinert emne, eller emne valgt fra en database? Basert på dimensjoner, er et utvalg av brukerdefinerte materialer opplistet etter tre kategorier: Gyldig, Normal og Ugyldig, noe som gjør det lett å velge egnet emne.

4.     Import av fiksturer? Brukeren kan definere fiksturer, herunder skrustikker, chuck og bakker som deretter kan brukes gjennom automatisk innsett av fiksturer.

5.     Administrere strategier for å hjelpe produksjon? EdgeCam ingeniører har utledet foreslåtte metoder for produksjon av delen i maskinen ut fra en «feature-by-feature» basis, med automatisk funksjon for grov bearbeidings valg før finkutt. Disse metodene brukes som verktøybane akseleratorer hvor brukerne likevel har mulighet for ytterligere justeringer for å produsere den eksakte verktøybane som kreves i ulike prosesser. Imidlertid er det også mulig for brukeren å oppdatere bakenforliggende strategier for å utnytte beste praksis i produksjonsprosessene, slik at all manuell inngripen er fjernet.

Straks et trinn er ferdig ledes brukeren sømløst til neste trinn Etter som prosessen ferdigstilles, blir resultatet et komplett program, fullt kollisjons testet, og med nøyaktig CNC-kode ferdig generert.

Workflow vil ha en betydelig innvirkning på å forkorte programmering tiden, og fordi det er så enkelt å bruke, er læringskurven for nye brukere betraktelig redusert. De tradisjonelle CAM-kommandoene er tilgjengelige til enhver tid, og brukeren kan fritt veksle mellom Workflow og tradisjonell CAM programmering.

EdgeCam General Manager Raf Lobato sier: Workflow ble utviklet for å møte de mange utfordringene i industrien i dag. Drivkraften bak Workflow var næringens behov for å redusere kostnadene med pålitelige, repeterbare og hurtige NC kodegenereringer.

"Kundene vil dra nytte av å produsere programmer mye raskere enn om de brukte mer konvensjonelle CAM systemer, og deres ansatte vil bli dyktigere til å bruke Workflow, raskere. Resultatet blir økt avkastning på investeringen. "

 

Forrige  |  Neste