Mazak Integrex I-400Workflow

EDGECAM Postprosessor - Mazak Integrex

Fremtidens konkurransekraft vinnes gjennom rett teknologi. Du har vinnerviljen og vi har teknologien. Veien er kort fra tegning, via Edgecam, til ferdig produkt i din Mazak-maskin. Ta en rask sjekk på hva våre nye postprosessorer tilbyr deg som standard, og har du spesielle behov tilpasser vi postprosessorene deretter.

Med postprosessorer som utnytter mulighetene et topp moderne CAM-system gir, får en nå mulighet til å simulere alle kollisjonsutsatte komponenter virtuelt, før en kjører programmet ut til maskinen. 

Med Mazatrol Tool Data Import, blir verktøydata importert i sin helhet til Edgecam. Noe som også fjerner flere feilkilder og arbeidstimer for CAM-operatøren.

 

Spesifikasjoner

 • Matrix eller Matrix2 Styring
 • Bakdokke (Programmerbar i Edgecam)
 • Brille  (Programmerbar i Edgecam)
 • Maskinsimulering inklusiv bakdokke og brille
 • Simultaneous 5-Axis
 • Inverse Time Feed Rate
 • Three-Dimensional Coordinate Conversion
 • Tool tip point control
 • Polar coordinate interpolation

 

Tilleggsfunksjoner

Valgbare M-Funksjon (Machine Setup). M-funksjonene kan endres etter behov underveis. Dette gir programmereren full fleksibilitet over sin NC-kode.

 • Cutting Level Select
 • Through Coolant Preasure Select
 • Programmed Data Setting
 • Reverence Point Return

 

Forespørsel om tilbud

 

Maskiner som er oppdaterte til siste versjon

Mazak Integrex e-500H IIMazak Integrex i-200

Mazak Integrex e-650H IIMazak Integrex i-300

Mazak Integrex e-670H IIMazak Integrex i-400