Edgecam Lisensinformasjon

Edgecam bruker Safenet Sentinel RMS som lisensieringsløsning. Dette er en lisensieringløsning som gir stor fleksibilitet, samtidig som det er en meget sikker lisensieringsløsning. All håndtering vedrørende lisens, gjøres fra CLS (Client License System), som finnes i systemstatusfeltet.

I hovedsak skilles det mellom to løsninger; Klient og Server-lisens (Standalone / Network). Begge disse kan låses mot maskinvaren de blir installert på (NoKey), eller mot en USB-nøkkel som fungerer som en ID-nøkkel (Keyed).

Når lisens er aktivert mot en maskin, må denne deaktiveres før bytte av maskin, harddisk og/eller nettverkskort. 

Sentinel RMS lisensserver på virtuell server, støttes ikke uten fysisk USB-nøkkel.

Edgecam 2018 R1 og nyere krever Sentinel RMS license manager 9.1 eller nyere. Se mer under avsnittet "Oppgradering av Sentinel RMS License Manager ", under.

I denne videon vises installasjon og avinstallasjon av Standalone-lisens

 
 

Installere(aktivere) lisens fra CLS (Standalone RMS)

1. Høyreklikk på CLS og velg License Manager. 

 

2. Deretter, klikk på Standalone og velg Install License.

 

3. I vinduet som kommer opp, velges Request License File og Servercode legges inn, før en velger Neste. (En kan også her bla seg frem til lisensfilen hvis denne er lastet ned på forhånd)

 

4. I dette skjermbilder blir lisensen (Servercoden) koblet mot PC'en (Lockcode).  Lockcode genereres utfra din maskinvare og er unik per PC. Er det første gang lisensen blir aktivert, sendes Lockcode til Vero og Servercoden blir koblet mot denne Lockcode. Velg Neste, Neste og Fullfør.

VIKTIG: Skal lisensen flyttes over til en annen maskin, må denne koblingen fjernes ved å revokere (deaktivere) lisensen fra denne PC'en. 

 

Nå er lisensen aktivert og klar til bruk.

Om du ønsker å oppdatere expiry eller moduler / innhold på lisensen, repeteres denne prosedyren. 

Avinstallere(deaktivere) lisens fra CLS (Standalone RMS)

1. Høyreklikk på CLS og velg License Manager. 

 

2. Deretter, høyreklikk på Standalone og velg Revoke License.

 

3. Påse at rett Servercode og Lockcode er riktig og velg Neste

Lisens(Servercoden) blir nå koblet fra PC'en (Lockcode).

Nå er Servercode frigjort fra Lockcoden, slik at den kan aktiveres på en ny PC. 

 

Installasjon av Lisensserver

License Manager er en serverprogramvare for å håndtere flytene serverlisenser og kjører som en tjeneste i operativsystemet. Denne kan installeres på to måter, enten som en full CLS-installasjon(anbefalt) eller minimal installasjon der kun selve tjenesten Sentinel License Manager installeres. 

CLS-installasjon

Fordelen med denne installasjonstypen, er at håndtering, som installasjon og deaktivering av lisens, kan gjøres "online". Om full installasjon med CLS velges på server, må denne prosedyren følges:

1. License Manager installeres ved å kjøre setup.exe fra mappen:
\Sentinel RMS Licensing\License Manager Installation\

2. CLS installeres ved å kjøre setup.exe fra mappen: 
\CLS

3. Åpne License Manager ved å høyreklikke på nøkkelikonet i systemstatusfeltet:

4. Serverlisens kan ikke installeres på en "Standalone"-node. Derfor må nettverks-instansen, som vi installerte i punkt 1, søkes frem. Dette gjøres ved å klikke på menyen "Server" og velge "Seach Network":

 

5. Velg Lisensserver og klikk "Change Active Server". 

 Se video  

Lisensserver er ferdig konfigurert og lisens kan installeres på samme måte som en Standalone-lisens i første avsnitt og som vist i video øverst.

 

License Manager-installasjon (gammel manuell metode)

1. Generer Lockcode på serveren og send denne til support@jaertek.no Etter behandling, vil du motta lisensinformasjon og lisensfil. Dette gjøres ved å kjøre GenerateLockCode.exe fra mappen:

\Sentinel RMS Licensing\Generate Lock Code\

Lockcode som begynner på 14-, er for pc. 80- er til USB id-key. 

(Om oppstart av dette programmet feiler, har ikke serveren C++ rammeverk installert. Installer vcredist_x86.exe først)

 

2. License Manager installeres ved å kjøre setup.exe fra mappen:
\Sentinel RMS Licensing\License Manager Installation\

Når denne installasjonen er ferdig, vil servicen Sentinel RMS License Manager kjøre og lisensserver er klar for bruk.

 

Installasjon av nettverkslisens fra CLS

Første gangs installasjon må gjøres på selve serveren. Dette gjøres på samme måte som ved installasjon av frittstående klient lisens beskrevet over

Oppdatering kan gjøres fra klient hvis CLS på server kjøres i Administrator Mode.

 

Installasjon av nettverkslisens via WlmAdmin

Hvis en ønsker å installere eller monitorere lisensserveren fra server uten CLS, gjøres dette fra verktøyet WlmAdmin.exe:

\Sentinel RMS Licensing\Administer and Monitor\

Klikk på Subnet Servers og høyreklikk på server og velg Add Feature>From a File>To Server and its File:

Bla deg frem til lisensfilen (.cls) og velg ok. Lisensene blir nå installert og serverinstallasjon er ferdig. 

OBS: Om en ikke velger "To Server and its File", blir ikke lisensinformasjon skrevet lokalt på disken til serveren og da vil ikke lisens bli reaktivert etter restart av server. Det samme er tilfellet om skriverettigheter til mappen:  "C:\ProgramData\Vero Software\20xx.xx\CLS"

 

Tilknytte Klient til Lisensserver

1. Høyreklikk på CLS og velg License Manager. 

2. Gå til Server og klikk på Search Network.

Lisensservere funnet vil komme opp i liste under Standalone.

 

3. Velg Lisensserver og klikk Change Active Server. Tilgjengelige lisenser vil vises under Server Details

4. For å velge hvilke lisenser som skal brukes på klienten, velg Configure Network Licenses fra CLS.

Fra dette vinduet, velges først systemlisens inn, så vil moduler som kan velges til denne lisensen dukke opp.

Velges en inn en modul som Optional, vil Edgecam starte selv om det ikke er tilgjengelig lisens for denne modulen, men funksjonaliteten vil begrenses. Er den derimot valgt inn som Reserved, starter ikke Edgecam om lisens ikke er tilgjengelig.

Edgecam er nå klar til å startes.

 

Avinstallere(deaktivere) lisens fra Lisensserver (Standalone RMS)

Om lisens skal flyttes eller om nettverkskort eller harddisk skal skiftes, må lisensen først avinstalleres. Dette er meget viktig.

Dette kan gjøres online fra CLS eller offline fra WlmAdmin. Om CLS ikke er installert på server, kan denne installeres "over" License Manager.

Fra CLS

1. Høyreklikk på CLS og velg License Manager. 

2. Høyreklikk på lisensserveren og velg Revoke License

 

3. Påse at rett Servercode og Lockcode er riktig og velg Neste

Lisens(Servercoden) blir nå koblet fra PC'en (Lockcode).

Nå er Servercode frigjort fra Lockcoden, slik at den kan Aktiveres på en ny PC. 

 

Oppgradering av Sentinel RMS License Manager

 
Edgecam 2018 R1 krever Sentinel RMS programvare versjon 9.1, eller nyere.
 
"Standalone"-lisenser blir automatisk oppgradert, men for nettverkslisenser, må License Manager oppgraderes på server. Dette gjøres på følgende måte:
1. Logg inn på Edgecam lisensserver med administrator-rettigheter.
2. Åpne mappen "\Sentinel RMS Licensing\License Manager Installation" på installasjonsmediet til Edgecam 2018 R1 og kjør setup.exe.
3. Fullfør installasjon ved å følge anvisninger.
 
For mer detaljert informasjon, åpne dokumentet "\Help\WhatsNew.pdf" på side 25.
 

 

 

 

For mer informasjon, se guider under:

standalone_InstallLicense.pdf PDF


standalone_RevokeKeylessLicense.pdf PDF


standalone_UpdateLicense.pdf PDF


network_SetUpLicenseServer.pdf PDF


network_ConfigureClients.pdf PDF


network_RevokeLicense.pdf PDF


Vero Software Licence -replacement claim form v7 Sept 12.pdf PDF