Studenttreffet 2015

Studenttreffet 2015

21. desember 2015

Clarion Hotel Stavanger (Se i Google Maps)

Studenttreffet 2015

21. desember 2015

Clarion Hotel Stavanger (Se i Google Maps)

 

Studenttreffet 2015

Målet med Studenttreffet er å vise studentene fra Rogaland hvilke muligheter arbeidsmarkedet regionen har å by på. Vi håper en slik arena kan føre til at flere studenter vender tilbake til regionen etter endt studie. Treffet finner alltid sted før jul slik at studenter som kommer utenbys eller utenlands fra har anledning til å delta.

Tradisjonen tro inviteres alle studenter på juleferie til nettverksbygging med lokalt næringsliv. Jærtek presenterer teknologi for fremtiden, både innen CAD og CAM. Ønsker du å se våre foretrukne verktøy innenfor konstruksjon og produksjon, kan du se SolidWorks og Edgecam i samhandling.


Program:
Kl. 10.00: Opprigg for bedrifter
Kl. 11.30: Registrering
Kl. 12.00: Velkommen
Kl. 12.10: Øivin Robberstad, Right Management: Hvordan markedsføre CV’en på sosiale medier
Kl. 12.25: Gustav Svane, NAV: Hvilke bransjer rekrutterer i dagens marked
Kl. 12.40: Mingling bedrifter og studenter
Kl. 14.15 - 14.30: AvslutningCalendar Icon