play Jaertek ECV-installasjon play

Edgecam - Vericut-interface (ECV)

I denne artikkelen viser vi hvordan installasjon av ECV fungerer og hvilke komponenter / innstillinger denne består seg av.

Om en velger å installere en full installasjon, vil ECV-plugin og brukergrensesnittet automatisk settes opp inni Edgecam. Det vil si at installasjon og konfigurasjon gjøres automatisk.

Edgecam-testprosjekt med tilhørende postprosessor og Vericut maskinkonfigurasjon installeres, slik at dette projektet kan startes og overføres til Vericut. På denne måten vil en får et komplett oppsett og en verifisering på at alt fungerer som det skal.

 

Komponenter i ECV-installasjon

Edgecam PDI / plugin
Interface-integrasjon / theme
Eksempel-prosjekt med Edgecam postprosessor, prosjekt og Vericut-maskinkonfigurasjon
Edgecam Launcher snarveier
Maskinoppsett i Edgecam Toolstore
 

 

Programfiler, rettigheter og lokasjoner

Installasjon av ECV, må gjøres av en bruker med lokale administrator-rettigheter. Avhengig av installasjonsvalg, vil filer kopieres til både programfiler og til brukerens hjemmekatalog. Edgecam Toolstore er installert på Microsoft SQL Express og denne vil også konfigureres via installasjonspakken. Windows systemvariabler blir også opprettet som definert under. 
 
 
Selve ECV-pdi'en blir installert til følgende mapper:
C:\Program Files\Vero Software\Edgecam 20xx Rx\
 
Fil: Lokasjon ift bane ovenfor: Filtype:
Vericut.local     cam\plugins\ Plugin
VericutEng.dll cam\plugins\ Plugin
VericutGui.dll cam\plugins\ Plugin
VericutPlugin.dll cam\plugins\ Plugin
Vericut.pdi cam\PDI\Src\  Dialogs 
Vericut.dfn language\  Commands

For at Edgecam skal oppdatere meny-filer, må .dfn og pdi-filene åpnes og lagres, slik at filen blir av nyere dato enn eksisterende meny-fil.

Systemvariabler

For at ECV skal fungere, må følgende systemvariabler opprettes i Windows:

 Variabelnavn: Variabelverdi:
CGTECH_INSTALL C:\Program Files\CGTech\VERICUT x.x.x
CGTECH_PRODUCTS C:\Program Files\CGTech\VERICUT x.x.x\windows64
LSHOST lisensserver-navn (localhost for lokal installasjon)

 


Installasjonsvideoen kan du se ved å klikke på Play-knappen oppe til venstre. Nederst finner du en enkel ECV-presentasjon