playEdgecam MigrateEdgecam MigrateEdgecam D'Andrea

Edgecam D'Andrea-dreiing 

I denne videoen viser vi hvordan vi kan programmere D'Andrea U-akse i Edgecam. Dette eksempelet viser bruk av D'Andrea TA-Center 160 utborringshode i Mazak INTEGREX E-670H II.

Bruken av denne typen utborringshoder gir store muligheter for å maskinere komplekse deler, uten behov for flere kostbare oppspenninger. Kombinasjonen av MillTurn-maskin og disse dreiiehodene, gir en enorm fleksibilitet.

Støtten for slike hoder forbedres i Edgecam 2016 R2, der disse støttes som standard for fresemaskiner. Dette eksempelet, viser også muligheten for å kombinere løsningen for bruk i MillTurn-maskiner, ved bruk av Edgecam-plugin, utviklet av Jærtek.


Mer informasjon om denne og andre typer utborringshoder finner du på:

www.dandrea.com


Bildene i denne artikkelen er hentet fra leverandørens hjemmeside.