Edgecam TestDrive

Edgecam - Hva er Edgecam TestDrive-programmet?

TestDrive er løsningen for kommersielle aktører som ønsker å teste ut Edgecam før de eventuelt foretar en kjøpsbeslutning.

Derfor tilbyr vi til våre interessenter at de kan velge et av våre grunnkurs i Edgecam Workflow. Fresing eller dreiing med en dag varighet uten kostnader. Etter kurset leverer vi med en kommersiell lisens for henholdsvis Edgecam Essential Milling eller Turning. Jærtek CAM-avdeling supporterer denne løsningen gratis i tre måneder. Etter tre måneder slutter lisensen å fungere dersom din bedrift ikke velger å kjøpe Edgecam.

Edgecam har en utmerket wizard for at du selv skal kunne lage egne postprosessorer, men dersom du vil ha levert en postprosessor som fungerer uten at du risikerer å måtte editere i programmene, og med korrekt maskinsimulering, så anbefaler vi at Jærtek foretar tilpasningen. En postprosessor til dette nivået kan vi levere for kr 7 500.

Postprosessoren har som oppgave å oversette fra de interne kodene i et CAM-verktøy og over til de spesifikke ISO/EIA kodene som kreves av den enkelte maskinstyringen. For å kunne simulere og avsløre eventuelle kollisjoner og uønskede hendelser legges også inn i postprosessoren informasjon om akse-begrensninger, maskinopsjoner, parameteroppsett, hastigheter m.m. Velger du at Jærtek skal lage postprosessor for deg er det bare å legge inn informasjon her: www.edgecam.no/pp

Meld din interesse via dialogen nederst, og du vil bli kontaktet.

 
 

Hvordan komme i gang?

Det hjelper ingenting med gode verktøy, hvis de ikke blir brukt. Vi inkluderer derfor, uten kostnad, en dag opplæring og tre måneder brukerstøtte til din TestDrive lisens. Evaluerings-lisensen får du etter gjennomført kurs. 

Lisensen åpner for vanlig bruk av Edgecam på Essential nivå. Da får en kjøre ut ferdig simulert NC-program til maskinene.
 
Fyll ut dine detaljer under for å motta instruksjoner om nedlasting av Edgecam. Påse at registrert epost-adresse er riktig. Det sendes ut automeldinger til denne adressen.
 
 

Kontaktinfo
spinnerHva er Edgecam Essential System?

Edgecam Essential system gir brukeren mulighet for å raskt generere CNC-programmer for enkle prismatiske deler. Milling eller Turning Essential er tilgjengelig.
 
** Homework Mode er et fullt ut komplett system, men det kan ikke generere NC-kode. NB: Filer laget i Homework-modus, kan ikke brukes i evalueringsystem eller kommersielt industri system. Velger du å laste ned og installere Edgecam før du tar kurset? Da setter du Edgecam i Homework Mode og kan bruke alle funksjoner uten at du får ut et ferdig NC-program. Det kommer på plass etter kurset på en dag.
 
Følgende funksjonaliteter finnes i Edgecam Essential:
  • Lasting av  Solid File formater, som: SolidWorks, Inventor, Solid Edge
  • Mulighet for å modellere enkle 3D-modeller via EWS
  • Stock Management
  • Fixture Management
  • Advanced Feature Recognition (AFR)
  • Maskineringssykluser for enkle dreiie- og maskinerings-senter
  • Automatisk Fixture Avoidance av verktøybaner
  • Shopfloor Dokumentation
  • NC Editor
  • Maskinsimulering